Rancilio Silvia Pro är den senaste modell av kaffemaskin för hemmabruk, som lanserats av det ledande italienska företaget inom produktion av professionella kaffemaskiner. Tack vare sin kompakta design och sitt begränsade utrymmesbehov låter Rancilio Silvia Pro dig få ett espressokaffe, precis som gjort av en professionell barista, direkt hemma i köket. Silvia Pros imponerande värmestabilitet gör det möjligt att få en perfekt exakt temperatur på espressokaffet. Å andra sidan möjliggör ångutmatningsfunktionerna beredning av alla mjölkbaserade drycker på ett otroligt omsorgsfullt och lätt sätt: cappuccino, latte macchiato och krämigt mjölkskum.

Den nya Rancilio Silvia Pro-modellen är försedd med elektronisk vattenkontrollfunktion och oberoende temperaturregleringssystem för både kaffeutvinning och ångleverans. Båda funktionerna hanteras enkelt med knapparna i närheten av skärmen. Två PID-regulatorer i de två oberoende pannorna (kaffepanna och ny ångpanna) håller värmen konstant och stabil och erbjuder en extremt exakt temperaturstabilitet under bryggningsprocesserna.

Silvia Pro är utrustad med en display, där det är möjligt att kontrollera temperaturnivåer, utvinningstider, vattennivåvarningar och en ”väckarklocksfunktion" som kan slå på maskinen vid en förinställd tid. 

Rancilio Silvia Pro

I den här korta  bruksanvisningen visar vi dig hur du installerar maskinen och aktiverar Rancilio Silvia Pro för första gången.

Put machine on a level and stable surface Fill the water reservoir (ca. 2 litres) and add the water softener

1. Placera maskinen plant på en stabil yta. Lämna lite fritt utrymme runt den

2. Fyll vattentanken (ca. 2 liter) och sätt i vattenavhärdaren. Vänta 8 timmar tills vattnet har avhärdats

Ensure that the tubes are inserted Connect to main power

3. Kontrollera att rören är införda i tanken och att vakuumfällan har passats in i det därtill avsedda utrymmet på insidan

4. Anslut försörjningskabeln

Switch on main switch

confi rm by pressing the coff ee button

5. Tryck på huvudströmbrytaren ON/OFF

6. Vid första start visar displayen funktionen F.07;  bekräfta med kaffeknappen

Select voltage 1St (1st Start Up)

7. Välj nätspänning (230V eller 110V) och bekräfta med kaffeknappen

8. 1St (första uppstart): Vänta tills kaffe- och ångpannorna fyllts med vatten

The temperature will increase the machine is ready for the first brewing

9. Temperaturen kommer att stiga. För att ändra kaffetemperaturen, tryck på - eller + och bekräfta

10. När det inställda värdet uppnåtts, är maskinen redo för sin första utmatning